NLP ACADEMY

T: +420 724 256 055 | M: info@systemika-nlp.cz

Centrum Systemiky NLP Neuro-lingvistické programování - Certifikované studium
Koučování, systemické přístupy, Ericksonský přístup - hypnóza a sugesce
ITA Neuro-Linguistic Programming Certified member

Změňte svůj život s NLP!

Změňte svůj život s NLP! obsahuje základy NLP a takové techniky NLP, které jsou velice účinné a funkční při práci se sebou samým a pro transformaci vašeho života směrem, kterým chcete. NLP je souhrnem technik, které vám pomohou dostat vaše myšlenky pod kontrolu.

Neuro-lingvistické programování je souhrnem technik, které vám pomohou dostat vaše myšlenky pod kontrolu.

Změňte svůj život rychle, efektivně a navždy!

Kurz je sebezkušenostní a velmi prakticky zaměřený. Účastníci si během setkání sami vyřeší všechna osobní témata a provedou přeprogramování, které se ihned odrazí v jejich osobní změně. Navíc se naučí používat veškeré techniky sami na sobě i na druhých.

Obsah kurzu

Setkání I.: Stanovení cíle a koučování

 • Landscape - postup pro definování požadovaného cíle a kroků k jeho naplnění včetně identifikace dalších souvislostí, přínosů a pozitivních záměrů
 • Neurologické úrovně - transformační koučování směrem k danému cíli, práce s hodnotami, přesvědčeními a identitou

Setkání II.: Změna chování a odstranění zlozvyků

 • SWISH - technika pro odstranění opakovaného chování, které nám již nevyhovuje, a jeho nahrazení jiným vhodnějším chování
 • N-krokové přerámcování - průlomová NLP technika využívající hypnotický tranzovní stav, při němž dochází ke komunikaci s nevědomím a nahrazení nežádoucího chování novým

Setkání III.: Změna vnitřního nastavení a přesvědčení

 • Map Across - změna vnitřního nastavení k dané činnosti, která jednak pomáhá odstraňovat prokrastinaci pomocí změny vnitřní motivace, a jednak pomůže odstranit chuť na určité potraviny či na cigarety. Její široká využitelnost z ní činí jednu z hlavních změnových technik
 • Změna přesvědčení - přesvědčení významným způsobem ovlivňuje naše výsledné chování. Pokud věříte, že něco dokážete, tak to dokážete. Pokud se domníváte, že něco nezvládnete, tak máte také pravdu.

Setkání IV.: Změna nastavení mysli

 • Kotvení a bourání negativních kotev - kotvy jsou přirozená vnitřní spojení určitých situací a pocitů, která nám jednak pomáhají si určité věci pamatovat a vybavovat, ale také nám umí znepříjemnit danou situaci pocitem, který nechceme. Ovládnutím kotev, tj. jejich tvorbou či odstraňováním, si zajistíte v dané situaci přesně takový pocit, jaký chcete
 • Kruh dokonalosti - pokročilá kotvící technika, která pracuje s imaginací a umožňuje široké využití v jednotlivých oblastech soukromého i pracovního života

Setkání V.: Konflikt s druhými osobami a vnitřní konflikt

 • Pozice vnímání - postup používaný v této technice vám umožní podívat se na jakoukoliv situaci z pohledu druhé osoby. Dokáže vás připravit na důležité jednání, vyhnout se konfliktu, pochopit důvod konfliktu a mnoho dalšího
 • Visual Squash - odstraňuje dilema a vnitřní nerozhodnost. Pomáhá vybrat tu nejlepší variantu nebo kombinaci variant pomocí zapojení nevědomí do procesu výběru

Setkání VI.: Osobní změny pomocí New Code NLP

 • Abeceda - nejznámější New Code technika, která pomocí zahlcení smyslů pomáhá vytvářet rozsáhlé osobní změny ve všech oblastech života
 • NASA - změnová technika široce používaná jak v businessu, tak v životním a karierním koučování
 • Invaze - rychlý způsob odstranění negativních pocitů v určitých situacích, který poslouží také k eliminaci fóbií a strachů

Délka kurzu

 • Denní kurz: 6 setkání v rozsahu 6i výcvikových hodin (9-16)
 • Večerní kurz: 12 setkání v rozsahu 3 výcvikových hodin (17-20)

Zaregistrujte se včas a získejte zajímavé slevy až 15% Jsme jediná certfikovaná autorita ITANLP
v Česku a na Slovensku.

NLP Premier Practitioner