NLP ACADEMY

T: +420 724 256 055 | M: info@systemika-nlp.cz

Centrum Systemiky NLP Neuro-lingvistické programování - Certifikované studium
Koučování, systemické přístupy, Ericksonský přístup - hypnóza a sugesce
ITA Neuro-Linguistic Programming Certified member

NLP Practitioner pro studenty

Po absolvování výcviku se Neuro-lingvistické programování již navždy stane součástí vašeho života!

Výcvik zahrnuje nejnovější trendy v oblasti NLP, které přebíráme od NLP Academy UK. NLP techniky a vzorce, které se ve výcviku naučíte, jsou vytvářeny spoluzakladatelem NLP a New Code NLP, kterým je John Grinder, spoluautorkou New Code NLP Carmen Bostic St Claire.

Z jakého důvodu si vybrat NLP Practitioner pro studenty?

Již několik let nabízíme naše ucelené NLP Practitioner výcviky nejen koučům, manažerům firem atd., ale i studentům, a to v v odlišné podobě, rozsahu a ceně. V 10 dnech tohoto výcviku se naučíte nejen veškeré teoretické základy nejnovějších přístupů v NLP, ale také vyzkoušíte si také praktickou aplikaci silných technik NLP, jak sami na sobě, tak na druhých.

Již během výcviku získáte větší emocionální stabilitu, vyšší pocit sebevědomí, nastavíte si své cíle a naučíte se jak jich dosáhnout. Dozvíte se, jakým způsobem vytěsnit z mysli negativní vzpomínky a pocity z minulosti a nahradit je jinými. A také si vyzkoušíte, jak můžete udělat stejné pozitivní změny u druhých. Výcvik vám poskytne návod, jak mít svoji budoucnost pevněji ve svých rukou.

NLP dokáže úplně změnit život - přijďte si to vyzkoušet sami na sobě!

Rozsah výcviku NLP Practitioner

Základní modely v NLP

 • Komunikační model - vysvětluje, jak lidé vědí to, co vědí
 • Budování Rapportu - techniky naladění, díky nimž budete moci snadno získat důvěru lidí kolem vás
 • Kalibrace – postupy, jak přečíst a pochopit neverbální komunikaci druhých lidé
 • Reprezentační systémy - struktura informací v lidské mysli.

Jazykové modely

 • Meta model, Precision model, Verbal Package – koučovací jazykové vzorce, které umí odhalit u sebe i druhým lidí zkreslené či vynechané části sdělení a ukázat nové možnosti přemýšlení
 • Milton model jazyk – ukazuje způsoby využívání a postupy tvorby hypnotického jazyka a sugescí v komunikaci
 • Metafory – rozkrývají, jak efektivně stimulovat práci nevědomí a kreativitu u sebe i u klienta
 • Aktivní aplikace všech jazykových modelů a jejich cílené využívání pro zvýšení vaši schopnost ovlivňování

Klasické NLP

 • Kotvení – tvorba a realizace změny stavu mysli pomocí tvorby a bourání kotev
 • Submodality – změna struktury vnitřních reprezentací pomocí ovlivnění submodalit (práce s přesvědčeními, odstranění fóbií)
 • Stanovení cílů a koučovací NLP techbiky – nastavení cílů, stanovení způsobu jejich dosažení a odstranění všech vnitřních překážek
 • SWISH - změna chování a odstranění zlozvyků a rutin
 • Pozice vnímání - předcházení a odstranění konfliktů, pochopení druhé osoby

Práce s nevědomím

 • Komunikace s nevědomím – tvorba a použití nedobrovolných signálů pro komunikaci s nevědomím
 • N-krokové přerámcování – použití nevědomí pro výrazné a trvalé změny chování
 • Práce s vyšším cílem – podporuje schopnost odhalit, jaký je pozitivní záměry při řešení situací
 • Integrace částí – pomůže integrovat ty části k života, při kterých není osoba schopen se rozhodnout

Etika pro NLP Practitioner

 • Etické hranice spolupráce s klientem - jak si je uvědomit a jak na nich pracovat
 • Zjištění a zvládání očekávání klienta
 • Jak se vyhnout klientově závislosti na NLP koučovi
 • Prezentace vlastních výsledků s využitím důkazů o úspěchu a prospěšnosti
 • Jak zajistit, aby byla dosažena komunikace mezi vědomou a nevědomou myslí klienta

Certifikace

 • Během 10. dne tohoto kurzu je volitelný proces certifikace.
 • Po úspěšném absolvování kurzu získáte mezinárodní certifikát NLP Practitioner vydávaný zakladatelem NLP a spoluzakladatelem New Code NLP Johnem Grinderem, spoluzakladatelkou New Code NLP Carmen Bostic St. Clair a Master trenérem Michalem Carollem.

Harmonogram:

 • Modul 1: Úvod do NLP, stanovování cílů a NLP koučovací techniky, tvorba rapportu
 • Modul 2: Reprezentační systémy a submodality
 • Modul 3: Kotvení a léčba fóbií
 • Modul 4: NLP jazykové modely a koučování
 • Modul 5: Opakování a Certifikace

Zaregistrujte se včas a získejte zajímavé slevy až 15% Jsme jediná certfikovaná autorita ITANLP
v Česku a na Slovensku.

NLP ve sportu ON-LINE