NLP ACADEMY

T: +420 724 256 055 | M: info@systemika-nlp.cz

Centrum Systemiky NLP Neuro-lingvistické programování - Certifikované studium
Koučování, systemické přístupy, Ericksonský přístup - hypnóza a sugesce
ITA Neuro-Linguistic Programming Certified member

NLP Master Practitioner

Výcvik NLP Master Practitioner je vám pomůže rozvíjet již získané NLP dovednosti a stát se skutečným mistrem NLP!

Cíle kurzu

NLP Master Practitioner vás seznámí se novými nadstavbovými technikami NLP a naučí vás, jak sami můžete modelovat jiné osoby, naučit se od nich požadované dovednosti a vytvořit si své vlastní NLP techniky. Znamená to, že si sami na sobě vyzkoušíte a osvojíte princip modelování, na kterém se NLP zrodilo. Modelování používáme jako klíčovou dovednost během celého výcviku; pomocí něho se naučíte všechny potřebné dovednosti.

Během své účasti na kurzu budete přenášet své naučené znalosti do praxe prostřednictvím různých cvičení, modelovacích projektů, prezentací, zpětných vazeb, reflektování, koučování a skupinových diskusí. Výcvik je pojat jako sebezkušenostní a prožitkový; to vám zprostředkuje (jak v roli klienta, tak v roli kouče) praktické zkušenosti v tom, jak nově získané postupy techniky fungují, a jaké hluboké změny v druhých osobách vyvolávají.

Na výcviku získáte nejen teoretické poznatky a shlédnete ukázky nových pokročilých NLP technik, ale především vy sami budete provádět jednotlivá cvičení a případové studie, které vám pomohou se naplno rozvíjet jako NLP Master. Budete mít prostor si prakticky vyzkoušet modelování dovedností, a to jak modelování různých technik a vzorců chování.

Co získáte absolvováním výcviku NLP Master Practitioner?

 • Naučíte se modelovat požadované dovednosti a chování pro další použití v osobním i profesním životě
 • Pochopíte vyšší řády procesů, které řídí chování z úrovně nevědomí
 • Zdokonalíte se v práci s jazykovými vzorci a budete schopni pomocí jazyka přerámcovávat negativní přesvědčení klientů
 • Budete schopni vést transformační koučovací rozhovor na úrovni identity, hodnot a přesvědčení
 • Stanete se vynikajícím prezentátorem, který dokáže zaujmout a udržet pozornost publika po celou dobu prezentace
 • Budete umět připravit a realizovat vysoce efektivní prezentace pomocí modelu NLP prezentačních dovedností
 • Naučíte se efektivně komunikovat s jednotlivci i se skupinami podle zvolené hierarchie a úrovně.
 • Osvojíte si práci s časovými osami a budete schopen pomoci klientovi při řešení situací vzniklých v jeho minulosti
 • Dostanete se přímo ke kořenům celého Neuro-lingvistického programování se zaměřením na techniky modelování
 • Naučíte se pokročilé změnové techniky, které jsou základním předpokladem pro významnou transformaci klientů
 • Dokážete používat vysoce účinné jazykové modely k ovlivňování a změnám chování, a to ve všech kontextech (podnikání, koučování, vzdělávání, prezentace atd.).
 • Budete schopni replikovat chování a způsob myšlení jiných osob a využít tyto dovednosti to pro osobní rozvoj i pro zefektivnění vaší práce.

Po jeho absolvování výcviku budete mít dokonalou znalost všech teorií a poznatků souvisejících s NLP a prakticky se naučíte vytvářet a modelovat vzorce vedoucí k úspěšnosti a dokonalosti v jakékoli vybrané oblasti. Výcvik navíc shrnuje prvky klasického Master Practitioner s inovativními novými technikami New Code NLP_.

Chcete založit svoji kariéru na Neuro-lingvistickém Programování a/nebo chcete zvýšit své příjmy tím, že aplikujete NLP techniky ve své práci? Potom je tento výcvik určen právě pro vás!

Absolvováním výcviku zvýšíte své obchodní výsledky a stanete se úspěšnějšími!

Rozsah výcviku

NLP modelování

 • Modelování postoje a myšlení jako základní dovednost pro nevědomé pochopení druhých osob
 • Tvorba a naučení postupů dokonalosti prostřednictvím osobního projektu modelování
 • Nastavení filtrů pro efektivní a bezpečné pochopení vzorců
 • Kódování vzorců dokonalosti pro výuku ostatních

Pokročilé jazykové modely

 • Jazykové vzorce Sleight of Mouth pro schopnost jazykového přerámcování
 • Beyond Words a Clean Language - pokročilé jazykové vzorce pro jazykov0 intervence, koučování a osobní změnu u klienta
 • Jazykové dodávání zdrojů a časový jazyk pro vrstvení změn
 • Logické úrovně pro maximalizaci vlivu
 • Metaprogramy jejich použití v komunikaci
 • Language & Behavioral Model

Personal Breakthrough Session

 • Pokročilý koučovací model pro práci s klientem – transformační koučování pro zvýšení výkonu, kariéru, osobní rozvoj atd.
 • Využití osobního zhodnocení klienta a porozumění klíčovým bodům pro změnu
 • Vytvoření hlavních životních změn za 4-5 hodin intenzivního koučování
 • Postup při dalším setkávání a pokračování koučování tak, aby změny byly trvalé

Komunikace s nevědomím

 • Práce s hodnotami a kritérii ovlivňujícími všechno, co děláme a získáváme
 • Intervence hodnotami - vyvolání a vytváření intervence na hodnotové úrovni pro dosahování významných změn
 • Odhalení vzorců a meta programů - kalibrování a využití hluboko zakořeněných modelů, u kterých si lidé nejsou vědomi, že je mají

Časové linie

 • Práce s prostorovými a vizuálními časovými osami
 • Práce s metaforami předloženými klienty v jejich osobní historii
 • Re-imprinting proces pomáhající klientovi překonat situace z minulosti
 • Využití nevědomí pro práci se změnami zaměřenými na minulost

Řešení fyzických problémů

 • Odstraňování bolesti
 • Využití nevědomí pro uzdravení klienta
 • Procesy pro práci s alergiemi a s nesnášenlivostí potravin

Prezentační dovednosti

 • Využití NLP pro získání účastníků na svoji stranu
 • Nejvyšší nastavení mysli přednášejícího pro efektivní prezentaci
 • 8-krokový model pro tvorbu a realizaci prezentací
 • Praktický nácvik prezentací

Harmonogram výcviku:

 • Modul 1: Pokročilé jazykové vzorce Sleight Of Mouth a jejich aplikace na změnu přesvědčení
 • Modul 2: Pokročilé jazykové vzorce Beyond Words a Clean Language; Personal Breaktrhough Session I.; Modelování I.
 • Modul 3: Language & Behaviour Model, Meta programy; Personal Breaktrhough Session II.; Modelování II.
 • Modul 4: Časové linie; Personal Breaktrhough Session III. - praxe
 • Modul 5: Pokročilé prezentační dovednosti; Strategie
 • Modul 6: Certifikace

Jako součást certifikace je třeba splnit dva hlavní úkoly:

 • Úspěšně prokázat dovednost vedení Personal Breakthrough Session
 • Provést projekt modelování a prezentovat ho přesně stanoveným způsobem skupině

Úspěšný účastník získá mezinárodní certifikát:

• NLP Master Practitioner (ITANLP)

Zaregistrujte se včas a získejte zajímavé slevy až 15% Jsme jediná certfikovaná autorita ITANLP
v Česku a na Slovensku.

Intenzivní výcvik systemického koučování